DOMŮ       POSTŘEHY       ČLÁNKY       SRANDIČKY       VTIPY       OBRÁZKY       MULTIMÉDIA       EDITORAL  


e d i t o r a l


Historie webu

Vznik a původní účel
iNFINITY.net původně vznikla jako neoficiální časopis studentů Střední průmyslové školy v České Lípě. V květnu 2001 přišel s tímto nápadem Radovan (Carnero), o měsíc později se k němu přidal Aleš (Elfkam). Během prázdnin vznikly první beta-verze a na počátku září 2001 se iNFINITY.net poprvé ukázala světu. Časopis měl jednak informovat o dění na škole a za druhé pobavit.

Fáze první - vývoj jména
iNFINITY.net v září 2001 měla dva alternativní vzhledy, z kterých se nechalo vybrat na úvodní stránce a hostovala na freehostingu Webpark (http://infinity.webpark.cz). Jeden vzhled (laděný do černa) vytvářel Radovan (Carnero), druhý (modrý) Aleš (Elfkam). Původní účel se, hlavně díky vstřícnosti ředitelství školy, poměrně dařilo naplňovat. Na přelomu roků 2001 a 2002, pak oba vzhledy webu dostaly výrazný facelift a byly propojeny do té míry, že se nechalo z jakékoli části přejít do jiného vzhledu bez nutnosti vracet se na úvodní stránku. Za jméno časopisu bylo vybráno anglické slovo infinity znamenající mimo jiné nedokončený, což plně vystihovalo tehdejší stav stránek. Velmi záhy se vžilo psát tento název ve tvaru iNFINITY, kvůli zvýraznění tehdy módního písmena "i" (resp. "e") na začátku slov souvisejících s internetem. Příponu .net získal zhruba v říjnu 2001, kdy se počítalo s WAPovou verzí (internetová verze měla být tedy iNFINITY.net, wapová pak analogicky iNFINITY.wap). Tato technologie však nedosáhla nakonec očekávané oblíbenosti, takže WAPová verze nebyla nikdy realizována. Internetové však přípona .net zůstala.

Fáze druhá - nezávislý občasník
iNFINITY.net zaznamenala výraznou změnu v dubnu 2002. Carnero nejprve vytváří nový pokrokový design (ve světle modré barvě), záhy však ale znechucen náhlým nezájmem ředitelství školy i čtenářů samotných (průměrná návštěvnost byla tehdy slabých 1.5 uživatele za den) opouští redakci. Tím vznikla nutnost upustit od dvou vzhledů. Po menších úpravách byl nakonec použit nový Carnerův design, avšak v černo-stříbné barvě. Výrazně byl omezen počet sekcí a iNFINITY.net "vyhlásila nezávislost" na konkrétní škole a stává se studentským občasníkem. Tím získává několik přispěvatelů a výrazně se zlepšuje jak aktualizace, tak návštěvnost stránek.

Fáze třetí - nový vzhled a konečná změna adresy
iNFINITY.net prodělala další výraznou změnu na podzim 2003. V září nejprve změnila hosting na Webzdarma (http://infinity.wz.cz) kvůli PHP, jež Webpark neposkytoval. Během října pak nebyla žádná aktualizace a čtenáři se začali strachovat, zda nebude zrušena (v té době byla návštěvnost cca 4 uživatelé denně). Nečinnost však byla jen zdánlivá - a tak v listopadu se iNFINITY.net objevila v novém designu (současná podoba) a kompletně předělaná do PHP. Vzhledem k tomu, že se předělávalo všech 550 souborů, fungovaly nejprve jen některé sekce. Ostatní se pak obnovovaly postupně - tento proces byl završen až v lednu 2004, kdy také byla provedena poslední (snad) změna adresy (http://infinity.elfkam.net). Tím bylo mimo jiné konečně umožněno mít vlastní PHP počítadlo přístupů. Další změna se datuje do května 2004, kdy se jemně poupravil počet a význam sekcí. Byla tak připravena půda pro postupné dotažení iNFINITY.net k dokonalosti.

Fáze čtvrtá - téměř dokonalá?
iNFINITY.net na konci roku 2004 však ještě disponovala mnoho nesrovnalosti vycházejících z původního předpokladu, že se na ní bude podílet mnoho autorů. To se samozřejmě již dlouho předtím ukázalo jako nereálné, nicméně kompletní "zosobnění" tohoto webu se kvůli časové náročnosti a nepřílišné efektivnosti protáhlo až do dubna 2005. Tím se iNFINITY.net stala z pohledu autora "dočasně dokonalou" - i když co vylepšovat samozřejmě bude.
Designed and powered by  Elfkam  © 2001 - 2007