DOMŮ       POSTŘEHY       ČLÁNKY       SRANDIČKY       VTIPY       OBRÁZKY       MULTIMÉDIA       EDITORAL  


e d i t o r a l


Zveřejňování příspěvků

Odkud čerpám
iNFINITY.net žije převážně z příspěvků, které došly e-mailem (celá sekce vtipy, většina z obrázků a srandiček, část článků). Druhou největší skupinu tvoří vlastní tvorba (celé postřehy, část článků a malé procento v srandičkách a obrázcích). Nejméně používanou metodou je pak převzetí z jiných internetových stránek či starších čísel tištěných časopisů (zbylá část článků, několik málo příspěvků v srandičkách).

Jména autorů
Vzhledem k tomu, jakým způsobem získávám většinu příspěvků, není možné u každého z nich zveřejnit jméno původního autora. U vlastní tvorby i částí, jejichž původ je neznámý, naleznete pouze datum přidání na web. Převzaté příspěvky mají uveden také zdroj, z kterého bylo čerpáno.

Cítíte se poškozeni?
Nachází-li se na iNFINITY.net nějaká vaše tvorba s jejímž uveřejnění zde nesouhlasíte, napište e-mail autorovi. Podle dohody bude tento příspěvek okamžitě stažen nebo připíši jméno autora.


Chcete něco převzít?

Příspěvky
Vzhledem k tomu, že iNFINITY.net čerpá své příspěvky kde se dá, nebylo by fér si vyhrazovat nějaká práva. Pro nekomerční účely tedy můžete libovolně šířit všechny texty i obrázky, které zde najdete. Pouze by bylo slušné uvést zdroj, z nějž jste čerpali. Nejlepší variantou je odkaz na iNFINITY.net (u obrázků postačí, když link neoříznete ;). Využívání jakékoli části pro komerční účely jen po dohodě s autorem.

Grafika a zdrojové kódy
Naproti tomu zdrojové kódy a grafika stály mnoho hodin poctivé práce, takže logicky jsou všechna práva vyhrazena. Pokud by se vám moje stránky líbily a toužili byste po obdobně hezkých ;), můžeme se nějak dohodnout na spolupráci. S osobním webem rád pomůžu, pro dobročinné organizace a spolky pracuji zdarma a komerční prezentace vyrábím za velmi příznivé ceny.
Designed and powered by  Elfkam  © 2001 - 2007