DOMŮ       POSTŘEHY       ČLÁNKY       SRANDIČKY       VTIPY       OBRÁZKY       MULTIMÉDIA       EDITORAL  


č l á n k y
celkem: 94 článků
naposledy: 26. března 2014


O sexuálním tápání teenagerů

    Hospoda. Roh místnosti a dřevěný stůl. Horda jinochů konverzuje. Oči. Vlasy. Tělo. Nohy. Prsa. Klín. Zadek. Jedna skupina dokládá své názory nabitými zkušenostmi. Parta oponentů odmítá tvrzení první skupiny, která považuje za vymyšlená. Poslední část aktérů diskuse mlčí. Teorii bezvýhradně ovládají všichni.

GEOMETRICKY VZATO, JE LÁSKA POHYB VERTIKÁLNÍM SMĚREM V HORIZONTÁLNÍ POLOZE.
[ Giorno Bolognessi (1867-1938) ]

    Ale rozsah Praxe v této oblasti? Nulové? Slabé? Solidní? Četné? Nadprůměrné? Rozeberme modelovou ukázku a pokusme se zrekonstruovat myšlenkové mosty. Stále nechápete? Tak tedy: Jak zvládají náctiletí mladíci porovnání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti sexuálního styku s opačným pohlavím.

A) Zasvěcení
Teorie: Adept pohlavní revoluce (dále jen APR) musí důkladně prostudovat všemožné příručky, které mu náležitě objasní všechny problémy. Třeba Kámasútru či Uzlovy práce. Jako obrazovou ilustraci lze doporučit filmovou produkci, ta poskytuje širokou škálu návodných rad. APR si může vybrat ze snímků s prvky erotiky, s plně erotickým obsahem či v nejzazším stádiu s filmy pornografickými.

ON A ONA SAMI V LŮŽKU NEMODLÍ SE OTČENÁŠ.
[ Walther von der Vogelweide (1170-1230) ]

Praxe: Co to je Kámasútra? Trojrozměrný dungeon s inovovanou grafikou a s novými bojovými prostředky. A Radim Uzel? Ten uprchlý vězeň. Knižní osvěta tedy určitě na APR nezabere. Videokazeta s lechtivými scénami či pozdní vysílání televize Nova zase nedovolí svědomitá obsluha ve videopůjčovně či uvědomělí rodiče. Tedy za ideálního stavu věcí. Ale dychtivý APR se nenechá odradit a esenciální informace vybírá z internetu.

B) usatvení kultu osobnosti
Teorie: Řekněme, že APR načerpal plnou nádrž dat. Ví vše. Přece se však nemůže pustit do milostných avantýr s vědomím, že ho všichni pokládají za zelenáče bez jakýchkoli zkušeností. A tak roztrubuje, kolik slečen podlehlo jeho šarmu. A všechny byly zaskočeny jeho uměním. Opřede se nezapomenutelnými mýty. A uzavře sázky se svým okolím, že svou neodolatelnost demonstruje na libovolně vybrané dívce.

PLATONICKÝ MILOSTNÝ STYK SE MŮŽE USKUTEČŇOVAT DVOJÍM ZPŮSOBEM: BUĎ POMOCÍ TELEFONU, ANEBO PROSTŘEDNICTVÍM POŠTY.
[ František Herites (1851-1929) ]

Praxe: Nikdo si nedovolí pochybovat o playboyské pověsti APR a případné hlasy o její nepravdivosti jsou umlčeny. Dámy sice navenek těmto mýtům nevěří a vyjadřují se o nich jako o výplodech fantazie, ale uvnitř už spřádají plány, jak ukořistit tohoto výkonného samce jen pro sebe. APR pečlivě zvažuje, na kterou nabídku chtivých slečinek kývnout. Ovšem kavalírsky za sebe nechá zvolit, které se bude věnovat.

C) Aktovka
Teorie: APR provádí poslední náležitosti svého plánu. Rezervace času a místa. Tělesná osvěta. Často musí posílit své uvadlé sebevědomí, a zde prvoplánově účinně funguje alkohol. (O tom, že druhotně tento pomocník zkazí kvalitu záměru, APR při takovém pohnutí mysli neuvažuje.) Situaci ulehčuje skutečnost nadnesená v bodě B této úvahy, a sice že o partnerku/ky se nemusí APR starat. Jeho roztrubovaná autorita v této oblasti se odrazí v kvantitativním zájmu o jeho osobu.

JISTÝ FRANCOUZ DĚLÍ ŽENY NA TY, S NIMIŽ LZE PO TOM JEŠTĚ POSNÍDAT, A NA TY, S NIMIŽ JE TO UŽ NEŽÁDOUCÍ.
[ Vladimír PÁRAL (1932- ) ]

Praxe: Projeví se všechny zatajované obavy, ba dokonce strach z této první zkušenosti. Posilnění povzbuzujícími prostředky se podepsalo na velice špatné koncetrovanosti a i výkonnosti APR. Všechny pečlivě nastudované teoretické znalosti se propadly do oblasti mozkové kůry, která informace pouze přijímá a filtruje, a nikoli zpětně vydává k použití. APR zůstal daleko za proklamovanými schopnostmi, a to dáma reflektovala velice negativně.

1. SENTIMENT 2. TEMPERAMENT 3. MOMENT 4. LAMENT 5. ALIMENT
[ Julius TUWIN (1894-1953) ]

    Poslední citát vystihuje možný následek, který z počínání nezkušeného zajíce, APR, může za určitých okolností rezultovat. A kde hledat vinu? Prachbídné uplatnění Teorie v praktické rovině. A že tento závěr bude vyvozen z jakéhokoli příkladu a může se uplatnit na kteroukoli záležitost? Ano. O tom se samozřejmě nelze přít.

Přidáno 10.06.2002
Převzato ze serveru
zabava.centrum.cz


Designed and powered by  Elfkam  © 2001 - 2007