DOMŮ       POSTŘEHY       ČLÁNKY       SRANDIČKY       VTIPY       OBRÁZKY       MULTIMÉDIA       EDITORAL  


č l á n k y
celkem: 94 článků
naposledy: 26. března 2014


Nelegální uživatelé v roce 2001

BSA je mezinárodní organizací, jejíž hlavní náplní je ochrana autorských práv k softwaru a prosazování užívání legálního softwaru. Tento článek vznikl na základě tiskové zprávy zastoupení BSA v České republice.

    Softwarová kriminalita působí značné ztráty softwarovým výrobcům a státu. Jen v posledních dvou případech odhaleného softwarového pirátství na nichž se BSA podílela, přesahuje celková výše škody způsobená držitelům autorských práv 2,5 mil. Kč.
    Za trestné činy porušování autorských práv a neoprávněného podnikání vynesl rozsudek nad dvěma obžalovanými z Kladna, kteří užívali téměř dvě desítky počítačů s nainstalovanými programy bez řádných licencí. Další případ "piráta" se týká mladíka, který prodával prostřednictvím pražských inzertních novin zkopírované programy a hry různých softwarových výrobců. Před koncem loňského roku také došlo k odhalení sítě vzájemně propojených společností z Prahy 10, které v rámci svého podnikání používali na více než 16 počítačích software různých výrobců bez řádného oprávnění.

Konkrétní případy
Pro porušování autorských práv a neoprávněné podnikání vynesl Okresní soud v Kladně v prosinci rozsudek nad dvěma obžalovanými sourozenci. Soud nařídil zaplacení peněžitého trestu v celkové výši 250 000 Kč a pro případ nezaplacení stanovil náhradní trest odnětí svobody v délce trvání jednoho roku. Podnikaví sourozenci si v Kladně otevřeli počítačové centrum, jehož členům poskytovali za úplatu připojení na internet a právo užívat počítače. Na užívaných počítačích (téměř dvě desítky) však byly nainstalovány programy bez řádných licencí, čímž došlo k poškození držitelů autorských práv k těmto programům. Celková výše škody způsobená společnostem Adobe a Microsoft přesáhla 1 milion Kč. Po odhalení této skutečnosti byl jeden z bratrů odsouzen pro trestný čin porušování autorských práv k předmětnému softwaru. Druhý bratr, který byl provozovatelem počítačového centra, byl odsouzen pro porušení autorských práv a pro neoprávněné podnikání, jelikož nedisponoval živnostenským oprávněním pro činnost, kterou provozoval
    Okresní soud v Praze 9 vynesl koncem měsíce prosince rozsudek nad obžalovaným mladíkem pro porušování autorských práv a uznal jej vinným. Mladík z Prahy byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 6 měsíců s podmínečným odkladem na 15 měsíců. Soud rovněž nařídil konfiskaci 115 CD-ROM a téměř 40 disket. Obžalovaný, který v době spáchání trestného činu nebyl ani plnoletý, prodával prostřednictvím inzertních novin zkopírované programy a hry různých softwarových výrobců. Společnostem Autodesk a Corel, nositelům autorských práv k předmětnému softwaru, tak způsobil škodu v celkové výši přesahující 1,5 milionu Kč.
    Na podzim minulého roku proběhla na základě trestního oznámení BSA policejní prohlídka nebytových prostor v desátém pražském obvodu, v sídle středně velké společnosti s výrobní a obchodní činností. Při prohlídce bylo zjištěno, že jak tato společnost, tak i další tři firmy, které s ní jsou vzájemně propojeny, užívali ke svému podnikání nelegální kopie řady softwarových produktů různých výrobců (Microsoft, Autodesk aj.). Případ užívání více než 16 počítačů s pirátskými softwarovými produkty je v současnosti vyšetřován příslušnými orgány činnými v trestním řízení.

    Softwarová kriminalita v České republice zaznamenala za posledních několik let vzestupný trend. Výrobci softwaru odhadují její skutečný stav na 60 až 70%. Pirátství poškozuje nejen softwarové výrobce (držitele autorských práv k softwaru), ale negativně ovlivňuje také celkový stav hospodářství státu. Působí ztráty na daňovém příjmu, ztráty z maloobchodního prodeje a současně také snižuje možnost vytváření nových pracovních příležitostí. V současné době eviduje BSA v ČR 240 případů softwarového pirátství.

Přidáno 31.3.2002
Převzato z časopisu
PPK 3/2002


Designed and powered by  Elfkam  © 2001 - 2007