DOMŮ       POSTŘEHY       ČLÁNKY       SRANDIČKY       VTIPY       OBRÁZKY       MULTIMÉDIA       EDITORAL  


č l á n k y
celkem: 94 článků
naposledy: 26. března 2014


Moderní pětiboj

    Obsahuje pět samostatných disciplín: jízda na koni na parkúru, šerm kordem, střelba z pistole, plavání libovolným způsobem a terénní běh. Závodník musí absolvovat všech pět disciplín v pěti po sobě jdoucích dnech a různých místech. Každá z disciplín je náročná různým specifickým pohybem. Závodník je musí zvládnout na úrovni specialistů, chce-li dosáhnout světových výkonů.
    Moderní pětiboj (dále jen m.p.) vznikl z vojenské praxe, byl motivován rozkazem doručit zprávu za všech okolností a to nejdříve na koni, ubránit se kordem v ruce a střelbou z pistole, přeplavat vodní překážku a doběhnout se zprávou na určené místo. M.p. se rozšířil v armádách mezi šlechtici. Důvodem bylo těžko dostupné materiální vybavení (koně, střelivo a zbraně). Na začátku 20. století převládala v armádách složka s sečnou a bodnou zbraní. Skutečné rozšíření nastalo roku 1912, kdy byl m.p. zařazen do programu na OH a vítěz získal cenu barona Coubertina. Do roku 1952 drželo prvenství v závodech jednotlivců i družstev Švédsko. Od roku 1956 jsou v čele sovětští sportovci. Od roku 1912 došlo k záměně v jízdě na koni, původní steeplechase na trati 2 500 - 5 000 metrů byla nahrazena roku 1969 závodem na parkúru. Roku 1948 vznikla zimní verze víceboje, jízda na koni na parkúru, šerm kordem, střelba z malorážní pistole, sjezd a běh na lyžích na 15 km. Organizování mezinárodních soutěží si vyžádalo ustanovení mezinárodní organizace. Na OH v Londýně 1948 byla založena Mezinárodní federace moderního pětiboje (UIPM). V roce 1968 byla rozšířena o biatlon (UIPMB). Dnes patří pod tuto federaci 48 mezinárodních svazů.
    U nás se m.p. začal pěstovat až v roce 1947. První armádní mistrovství byla obsazena jen několika závodníky, jejichž výkony byly průměrné, patřili mezi ně: kpt. Karel Bártů, kpt. Otto Jamelka a mjr. Artim. Roku 1951 byla utvořena komise Moderního pětiboje při jezdecké sekci SVTVS (Státního výboru tělesné výchovy a sportu) a zorganizováno první mistrovství ČSR v Ústí nad Labem, kterého se poprvé účastnili i civilní závodníci. V té době se moderní pětiboj začal rozvíjet i na Slovensku. V roce 1953 vznikaly samostatné odbory moderního pětiboje ÚDA v Praze a na Vojenské akademii KG v Praze. Roku 1954 byla vytvořena samostatná sekce Státního výboru tělesné výchovy a sportu, která se stala členem Mezinárodní federace moderního pětiboje.

Pravidla:
Jednotlivé části moderního pětiboje jsou hodnoceny podle pravidel klasických disciplín. Hodnota výkonu je pomocí tabulek převáděna na body. Celkový výsledek je dán součtem dosažených bodů ze všech pěti disciplín. Při hodnocení tříčlenných družstev jsou sčítány body všech členů družstva. Při MS, ME a OH je počet účastníků omezen na 66 a každá země je reprezentována nejméně jedním závodníkem, který dosáhl na kvalifikačních závodech minimálně 4 500 bodů. Průběh jednotlivých disciplín se řídí ustanoveními, které současně s materiálními předpoklady ovlivňují techniku a taktiku.

Jízda na koni:
Závodník jede na koni, který mu je přidělen losem. Koně jsou rovnocenní. Dva dny před startem jezdecké disciplíny pod dohledem komisaře UIPMB projedou koně s vlastními jezdci stanovený parkúr. Slabí a špičkoví koně jsou vyřazeni, pro závod zůstává vyrovnaný střed, 20 minut před startem si může závodník koně převzít, osedlat a vyzkoušet jeho charakter a kvality, které jsou oznámeny organizátorem písemně již předem. Hodně záleží na jezdci. Hmotnost nerozhoduje, jezdci jedou po 4 minutách. Závodník překonává překážky podle určitého pořadí, v dráze vymezené červenými praporky. Po trojnásobném odmítnutí koně jít přes překážku lze překážku objet. Parkúr je dlouhý 600 m, obsahuje 15 překážek, z nichž musí být jeden dvojskok a trojskok. Překážky jsou uzpůsobeny podle kategorie. Sestavy vícenásobných překážek musí být vzdáleny minimálně 7 metrů a maximálně 12 metrů. Chyby se hodnotí trestnými body, které se odečítají od 1 100 bodů. Pro parkúr je dán časový limit, překročí-li závodník limit dvojnásobně, je diskvalifikován. Trestné body se udělují například: za každou sekundu přes časový limit (2 body), shození překážky, nebo šlápnutí koně do vodního příkopu (30 bodů), pád koně i jezdce společně (60 bodů), neposlušnost (40 bodů), neposlušnost se shozením překážky (o 10 bodů navíc) atd.

Šerm kordem:
Závodí každý s každý na jeden zásah. Zásah platí po celém těle, výsledkem utkání může být buď vítězství, nebo prohra. Při soubodu se šermuje nové kolo. Zápas trvá 3 minuty a kord je kontrolován rozhodčími. Základní počet bodů je tisíc.

Střelba z pistole:
Střílí se z opakovací pistole, nebo revolveru, na siluetu s bílými kruhy ze vzdálenosti 25 metrů. Figura je vysoká 165 cm a má 10 bílých kruhů. Zbraň musí mít otevřenou mušku a jakékoliv úpravy na hlavni jsou zakázány. Střílí se buď z krátké, nebo dlouhé zbraně. Závod probíhá ve 4 sériích po pěti ranách a před každým výstřelem musí být zbraň pod úhlem 45 stupňů. Za zásah 194 kruhů z 200 možných je udělováno 1 000 bodů.

Terénní běh:
Muži 4 000 metrů, ženy 2 000 a junioři 3 000 metrů. Běží se v členitém terénu a trať je vyznačena praporky. Startuje se v minutových intervalech, nebo podle počtu bodů, které se převádějí na čas. Základní norma za celou trať je 1 000 bodů za 14:15 min. u mužů, 10:30 u juniorů a 7:40 u žen. Sekunda má u mužů hodnotu 3 bodů, u juniorů 4 bodů a u žen 5 bodů.

Plavání:
Plave se na vzdálenost 200 m volným stylem. Časem 2:30 min u mužů, případně 2:40 min u žen získá závodník 1000 bodů. Každá 1 sekunda má hodnotu 12 bodů. Výsledný čas se zaokrouhluje na 1/3 sekundy.

Soutěže:
OH od roku 1912, MS od roku 1949 každoročně, s výjimkou let OH, MS juniorů od roku 1965 a MS žen od roku 1981.

Přidáno 18.11.2003


Designed and powered by  Elfkam  © 2001 - 2007